Annuleringsverzekering.

Groepsannuleringsverzekering afsluiten

Rust en ruimte lodge vergoed uw annuleringskosten niet; wij adviseren u een groepsannuleringsverzekering af te sluiten want als door ziekte of andere redenen het verblijf niet door kan gaan, dient de huur/reissom wel te worden voldaan.
Door hiervoor een groepsannuleringsverzekering af te sluiten, verzekerd u uw groep tegen deze annuleringskosten. Klik HIER om deze snel en eenvoudig af te sluiten! Let op; Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na boeking.

Groepsannuleringsverzekering

Er is niets leukers dan het plannen van een paar dagen weg met de hele groep. Behalve het uitje zelf misschien dan. Maar wat nu als alles ‘in het water’ valt? Bijvoorbeeld door ziekte van uzelf of één van uw reisgenoten. Maar er zijn meerdere redenen te noemen waardoor uw vakantie geannuleerd zou moeten worden. Dubbel pech, want niet alleen uw vakantie gaat niet door, u moet ook nog eens een (groot) deel van de huursom/reissom betalen (ook wel de annuleringskosten genoemd conform de boekingsvoorwaarden). Sluit daarom snel een groepsannuleringsverzekering af! Vaak bent u voor maar een paar euro per persoon al verzekerd. Klik HIER om snel en eenvoudig een verzekering af te sluiten.

Groepsannuleringsverzekering afsluiten

Wat als door ziekte van jezelf/één van je reisgenoten of andere redenen het langverwachte verblijf niet door kan gaan? Bespaar jezelf de financiële gevolgen door een groepsannuleringsverzekering af te sluiten, zodat de hele groep verzekerd is tegen annuleringskosten. Klik HIER om deze snel en eenvoudig af te sluiten!

Algemene voorwaarden Groepsannuleringsverzekering
1 Begripsomschrijving
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekeraar: N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.
1.2 RecreatieVerzekeringen.nl is de bemiddelaar waar u de verzekering heeft afgesloten.
1.3 Verzekerde: de in de huurovereenkomst genoemde persoon en zijn reisgeno(o)t(en).
1.4 Reisgenoot: de op het boekings-/reserverings-/overnachtingsformulier vermelde persoon die niet in de huurovereenkomst wordt genoemd
1.5 Gastspreker: is iemand die is uitgenodigd om als gast voor een groep te spreken. Dit kan een persoon zijn die een lezing geeft over een specifiek onderwerp, een dagvoorzitter of een presentator van een evenement zijn.
1.6 Huursom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van verblijf. Kosten
die op de plaats van bestemming zijn gemaakt, zoals voor (deel)reizen, excursies en dergelijke, worden hier niet onder
begrepen.
1.7 Namenlijst: opgave door verzekerde met namen van verzekerde en zijn reisgeno(o)t(en). (de namenlijst bent u verplicht binnen 5 dagen na aanvragen van de verzekering op te sturen)
1.8 Arrangement: geboekte reis en/of verblijf.
1.9 Annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) huursom en overboekingskosten in geval van annulering.
1.10 Niet gebruikte dagen: dagen die verzekerde onvoorzien niet heeft kunnen doorbrengen in accommodatie waar hij zou verblijven.
1.11 Huursom per dag: ieders persoonlijke huursom gedeeld door het totaal aantal dagen van het arrangement. Tenzij anders
vermeld wordt alleen vergoeding verleend voor hele dagen, onder aftrek van restituties.
1.12 Premie: premie, poliskosten en assurantiebelasting.
2 Geldigheidsduur verzekering
2.1 De verzekering is geldig vanaf de datum van acceptatie door de verzekeraar tot en met de einddatum van het arrangement volgens de polis.
2.2 De dekking begint na betaling van de premie en eindigt op de einddatum van het arrangement volgens de polis.
2.3 De namenlijst bent u verplicht binnen 5 dagen na aanvragen van de verzekering op te sturen. Wijzigingen in de lijst met namen van deelnemers moeten per direct schriftelijk of per e-mail aan RecreatieVerzekeringen.nl worden doorgegeven. Na ontvangst van de wijziging zal de dekking aangepast worden.
3 Geldigheidsduur dekking
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking:
3.1 Voor annuleringskosten begint na boeking van het arrangement en eindigt op het tijdstip van aanvang van het arrangement.
3.2 Voor niet gebruikte dagen geldig is vanaf het moment van aanvang van het arrangement tot en met de einddatum van het
arrangement.
4 Premie
4.1 betaling
Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.
4.2 teruggave
Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij sprake is van annulering van het arrangement door het recreatiebedrijf.
5 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in Europa.

De schades worden door de Europeesche in behandeling genomen en
beoordeeld. De uitbetaling gebeurd altijd door RecreatieVerzekeringen.nl.
Hierdoor bent u als recreatieondernemer er van verzekerd dat indien het geval
u ook schadeloos gesteld wordt (stel er is alleen een aanbetaling gedaan).